प्लांटेशन व्हाइट शुगर

चौकशी करा

सारांश

डबल सल्फिनेशन आणि त्यानंतर फॉस्फो फ्लोटेशन प्रक्रियेने सिरप क्लॅरिफिकेशन करून आम्ही प्लांटेशन व्हाइट शुगरची निर्मिती करतो. दोनवेळा शुद्धीकरण केल्यामुळे साखरेमधील अशुद्धता आणि घातक रंग नाहिशी होते.

अनुप्रयोग

खाद्यान्नाच्या क्षेत्रात फ्लेवर म्हणून वापरली जाते.

श्रेणी

साखरेमधील आयक्युमसा (१० नंबरच्या पद्धतीनुसार) ही अंदाजे ७५ आहे. भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एम३० प्रकाराची साखर उत्कृष्ट मानली जात असल्याने आम्ही जाड साखर बनवून ती विकतो.आम्ही १.७ मिमी आकाराचे मोठे स्फटिक एल-३० या नावाखाली बाजारात आणतो. मागील दशकापासून आम्ही विविध देशांमध्ये साखर निर्यात करतो.

तांत्रिक तपासणी

श्रेणी - एस -१ श्रेणी - एस -२ श्रेणी - एम श्रेणी - एल
कमाल १०० आययू कमाल १०० आययू कमाल १०० आययू कमाल १०० आययू
किमान ९९.७% किमान ९९.७% किमान ९९.७% किमान ९९.७%
कमाल ०.०६% कमाल ०.०६% कमाल ०.०६% कमाल ०.०६%
कमाल १५ पीपीएम कमाल १५ पीपीएम कमाल १५ पीपीएम कमाल १५ पीपीएम
कमाल ५० मिग्रॅ / किग्रॅ कमाल ५० मिग्रॅ / किग्रॅ कमाल ५० मिग्रॅ / किग्रॅ कमाल ५० मिग्रॅ / किग्रॅ
कमाल ०.०८% कमाल ०.०८% कमाल ०.०८% कमाल ०.०८%
नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक
१.२५ मिमी ते १.४५ मिमी ०.९५ मिमी ते १.१ मिमी १.५५ मिमी ते १.७५ मिमी १.७५ मी ते २.२ मिमी

मागणी नोंदवा